ЖАШЧЫКЪ БЛА БУЗОУЧУКЪ

Печать
PDF

Жашчыкъ бла бузоучукъ 
Арбазда ойнайдыла,
Экиси да насыблы,
Бир-бирге ушайдыла.

Жашчыкъ бузоуну кюнден
Толу уллу кёзлеринде,
Къараб туруб, кесини
Бетин, тишлерин кёред.

Жашчыкъ бла бузоучукъ,
Тойуб, ойун этелле,
Бир-бирни къуууб, ала
Биченликге кетелле.

1940