СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

Сен булут болсанг, илячин
Болуп, ызынгдан жетерем,
Кёк кенгинде сени бла
Ойнап, мен зауукъ этерем.

Гёген болсанг, мен, суу болуп,
Тар тамагъынга саркъарем,
Суу болсанг, таш болурем да,
Сен юсюм бла агъаренг.

Топуракъ болсанг, мен будай
Болуп чыгъар эдим жерден,
Кийик болсанг, мен чыкъ болуп
Турурем мюйюзлерингде.

Кёк кырдык болсанг, мен, жауун
Болуп, юсюнге жауарем,
Сен къая болсанг, къуш болуп,
Мен сенде уя салырем.

1940