СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

Бата туруп кеме тенгизге,
Юллени ичгенин къоймагъан,
Жеринден да къымылдамагъан,
Аллай беклик къолундан келген
Капитан! Мен сени ёмюрге
Сюйгенме. Турабыз биз бирге!..
1947