СТИХОТВОРЕНИЕ

Печать
PDF

Отлукъ таш чакъгъычха от чакъдыргъанча,
Жюрекле бир бирге жылыу берелле,
Топуракъсыз мирзеу битмей тургъанча,
Бир бирсиз болмазлыкъларын кёрелле.

Жюрек, жюрексиз къалса, кюл боллукъду,
Ол кюн от да, чыракъ да ёчюлюрле,
Адамгъа адамсызлай жашау жокъду:
Адамласыз жашайдыла бёрюле!

1962