АЙ ЖАРЫКЪ КЕЧЕ

Печать
PDF

Ай тийген ташлы жол. Терек.
Барама жолда.
Барама къолда.
Ай тийген къаяла. Черек.

Ай жарыкъ. Кече.
Жол къургъакъ. Кече.

Акъ таула. Башларында – ай.
Къаргъа ай тийип.
Жаргъа ай тийип.
Хунала ташларында – ай.

Ай жарыкъ. Кече.
Таш къургъакъ. Кече.

Кёк нартюх бахчада да – ай.
Шош сех агъачлада да – ай.
Элде юй башлада да – ай.
Саулайын дунияда да – ай.

Ай жарыкъ. Кече.
Жиляма бюгече!..

1966